Wat doet Power Twekkelerveld?

Het doel van deze Power is om activiteiten in kaart te brengen en activiteiten te organiseren, waar de bewoners van het Twekkelerveld behoefte aan hebben, met betrekking tot een vrijetijdsbesteding, dit gebeurd in samenwerking met andere organisaties die al diensten aanbieden in onze wijk. De bedoeling is dat bewoners kennis van hun hobbies en ervaringen overdragen aan andere buurtgenoten. En misschien willen andere buurtbewoners ook activeerder worden.

Onze workshops en activiteiten starten in medio september van dit jaar. Wij zijn druk doende om deze voor te bereiden. De activiteiten kunnen bestaan uit o.a.: Computerles, Nederlandse taal, schilderen, sporten, enz. De activiteiten worden door de wijkbewoners zelf voorgesteld (“Samen Sterk”).